DENTVITALIS d.o.o., Krešimirova 60, Rijeka, Hrvatska.  Radno vrijeme: Uto-Pet 8-18, Sub 8-16

Dezinfekcija i sterilizacija

U svrhu zaštite zdravlja pacijenata veliku pažnju posvećujemo dezinfekciji i sterilizaciji instrumenata, prostora ordinacija, radnih površina i radne odjeće medicinskog osoblja.

Dezinfekcija

podrazumijeva postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu se rabe mehanička i kemijska sredstva. Tim se postupkom uništava, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama. Dezinfekcija se provodi svakodnevno i nakon svakog pacijenta.

Dezinfekcija instrumenata se provodi u tri faze:

-mehaničko odstranjivanje nečistoće
-kemijska dezinfekcija koja se provodi potapanjem instrumenata u dezinfekcijsku tekućinu Prosept (otopina koja ne sadrži aldehide i fenole)
-mehanička i kemijska dezinfekcija korištenjem ultrazvučne kadice Multisteril koja uz pomoć ultrasonične vibracije i specifičnih otopina odstranjuje organske čestice okom nevidljive, a koje nisu uklonjene mehanički.

Sterilizacija

je proces kojim se potpuno odstranjuju ili uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore s predmeta, instrumenata i materijala. Provodi se korištenjem uređaja autoklav Sterilclave, na temperaturi od 134c i tlaku od 2,5 bara.

Kompletna procedura sterilizacije kontrolirana je svakodnevno uz primjenu multiparametarskih kemijskih indikatora. U skladu s Zakonom, uzorak iz uređaja šaljemo svaka 3 mjeseca na mikrobiološku analizu koju obavlja nadležna državna neovisna ustanova.

Naručite se na BESPLATNI PREGLED

Budite s nama u Kontaktu
  • nobel
  • cerec
  • hddi
  • komora
  • academy
  • global
  • eao