DENTVITALIS d.o.o., Krešimirova 60, Reka, Hrvaška.  Delovni čas: tor−sob od 8. do 16. ure

Pogoji uporabe

S tem se definirajo pogoji uporabe spletne strani www.dentvitalis.com (v nadaljevanju: Strani). Lastnik vsebine Strani je DentVitalis d. o. o., Krešimirova 60, 51 000 Reka, Hrvaška. Če ne soglašate z eno ali več določbami teh Pogojev, Stran zaprite in je ne več ne odpirajte.

Vse stomatološke storitve, objavljene na tej Strani, ponujata v svoje ime in za svoj račun Zasebni ordinaciji dentalne medicine Šime Živković, dr. dent. med. in Tomislav Živković, dr. dent. med. (v nadaljevanju: Ordinaciji), s katerima ima DentVitalis podpisano ekskluzivno pogodbo o sodelovanju. Možnost, da navedene storitve ponuja neka tretja, pravna ali fizična, oseba, ni možna.

1. Vse informacije, ki se nanašajo na stomatološke storitve, navedene na Strani, kakor tudi pripadajoče cene in roki njihovih izvršitev, so izključno informativne narave in ne morejo biti zamenjava za načrt terapije, ki ga vsakemu pacientu po končanem pregledu izroči zdravnik v prostorih Ordinacije.

2. Načrt terapije in pripadajoča finančna ponudba, ki jo pacient prejme preko e-pošte ali na drug način, sta izključno informativne narave, saj se oba izdelata na osnovi nepopolnih podatkov, predvsem pa brez pregleda pacienta v Ordinaciji.

3. Vsebina te Strani se lahko brez predhodne, pisne ali ustne, najave uporabnikom spremeni.

4. Vsa vsebina Strani, vključno z oblikovanjem, je intelektualno lastništvo DentVitalisa d. o. o. in kot takšna brez njegovega predhodnega pisnega soglasja ne sme biti uporabljena.

5. Vse možne spletne povezave (t. i. linki) na druge spletne strani so navedene izključno zaradi boljšega obveščanja uporabnikov in v dobri veri. To izključuje kakršno koli odgovornost DentVitalisa d. o. o. za vsebino le-teh.

Zavrnitev odgovornosti

DentVitalis d. o. o. zavrača odgovornost za kakršno koli materialno in/ali nematerialno škodo, ki bi jo uporabnik lahko utrpel z uporabo te Strani. Vsi podatki, informacije in spletne povezave so navedene za boljše obveščanje uporabnikov strani in v dobri veri.

DentVitalis d. o. o. ni odgovoren za napake, do katerih je prišlo pri uporabi Strani in pri vnosu podatkov.

Naročite se na BEZPLAČNI PREGLED

Bodite v stiku z nami
  • nobel
  • cerec
  • hddi
  • komora
  • academy
  • global
  • eao